Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Pretoria: Maatietoa: Kahdenväliset suhteet

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Puh. +27-12-343 0275, S-posti: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Maatiedosto Etelä-Afrikka

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomella ja Etelä-Afrikalla on erinomaiset ja monipuoliset suhteet. Suomi painottaa suhteissa kokonaisvaltaisuutta niin, että poliittiset ja taloudelliset suhteet sekä kehitys- paikallisyhteistyö täydentävät ja tukevat toisiaan. Etelä-Afrikan ja Suomen hyvät kahdenväliset suhteet juontavat juurensa Suomen ja Pohjoismaiden tukeen apartheidin vastaiselle taistelulle ja myöhemmin Suomen tukeen maan siirtymävaiheelle demokratiaan.

 

Suomen tärkeimmät viitekehykset Etelä-Afrikan suhteissa ovat maiden välinen kumppanuusjulistus, EU:n ja Etelä-Afrikan välinen strateginen kumppanuus, sekä Pohjoismaiden ja Etelä-Afrikan yhteisjulistus yhteistyöstä kolmansissa maissa. Suomella ja Etelä-Afrikalla on säännölliset yhteistyöneuvottelut valtiosihteeritasolla.

 

Suomi ja Etelä-Afrikka solmivat vuonna 2009 julistuksen kahdenvälisten suhteiden tiivistämisestä kumppanuuksien avulla (Declaration of Intent: Deepening Bilateral Relations and Strenghtening Partnerhisp). Julistus kattaa suhteiden eri osa-alueet. Suomi ja Etelä-Afrikka jakavat yhteiset arvot, joiden pohjalle kumppanuuksia rakennetaan. Julistuksessa aiemman yhteistyön jatkumona korostuvat erityisesti kumppanuus tiede- ja teknologiakehityksen saralla sekä osaamispohjaisen tietoyhteiskunnan kehittämisessä.

 

Suomi ja Etelä-Afrikka ovat käynnistäneet useita osaamispohjaisen tietoyhteiskunnan rakentamista, kansallista innovaatiojärjestelmää ja tiede- ja teknologiakehitystä tukevia alueellisia yhteistyö-hankkeita.

 

Vuoden 2009 maaliskuussa ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrysen Etelä-Afrikan vierailun yhteydessä allekirjoitettiin kumppanuusjulistus, jossa vuoropuhelu ja yhteistyön syventäminen ja kumppanuuksien monipuolistaminen otettiin lähtökohdaksi.

 

Yhteistyön painopiste on tieto- ja osaamispohjaisten Etelä-Afrikan kehitystä tukevien kumppanuuksien kehittämisessä. Potentiaalia on myös esimerkiksi uusiutuvan energian sekä puhtaan teknologian alalla. Lisätietoa Suomen ja Etelä-Afrikan yhteistyöstä löytyy ulko- ja turvallisuuspolitiikka -osiosta.

 

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Etelä-Afrikka on Suomen tärkein kauppakumppani Afrikassa. Vuonna 2013 Suomen ja Etelä-Afrikan välinen kauppa laski sekä viennin että tuonnin osalta edellisvuoden ennätystasosta. Suomen vienti Etelä-Afrikkaan palasi viimeisen kymmenen vuoden keskiarvotasolle ja tuonti Etelä-Afrikasta Suomeen laski lähes kymmenyksen, mutta pysyi pitkän aikavälin keskiarvoa selvästi korkeammalla. Suomen ja Etelä-Afrikan välinen kauppa oli edelleen vuonna 2013 Suomelle ylijäämäistä.

 

Suomen vuoden 2013 vienti Etelä-Afrikkaan laski 25 % vuoteen 2012 verrattuna ja oli noin 375 miljoonaa euroa. Lasku johtui pitkälti edellisvuoteen ajoittuneesta suuresta aluskaupasta, joka arvoltaan vastaa lähes vuosien 2012 ja 2013 erotusta.  Myös Suomen tuonti Etelä-Afrikasta vuonna 2013 laski 9 % edellisvuodesta, mutta pysyi edelleen 337 miljoonalla eurolla pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna korkealla tasolla.

 

Noin kolmellakymmenellä suomalaisyrityksellä on tytäryhtiöitä ja tuotantoa Etelä-Afrikassa ja yli 150 suomalaisyrityksellä on maassa toimintaa paikallisten edustajiensa välityksellä. Henkilöstön määrällä mitattuna suurin on noin 1 300 ihmistä työllistävä kivenmurskainten valmistaja Metso Minerals.

 

Outotec on vakiinnuttanut aseman johtavana teknologiaratkaisujen toimittajana eteläafrikkalaisille ferrokromitehtaille.

 

Kemira toimittaa Etelä-Afrikan tehtaansa kautta rehufosfaatteja aina Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan saakka.

 

Wärtsilä on kasvattanut laivojen moottoreiden ja potkureiden sekä voimaloiden huoltotoimintaansa Kapkaupungissa ja Durbanissa.

 

Huhtamäki on alankomaalaisen Van Leerin toiminnan ostettuaan maan johtava kulutustuotteiden pakkausvalmistaja.

 

Puolestaan merkittävän Suomeen kohdistuvan eteläafrikkalaisinvestoinnin muodosti M-realin Kirkniemen ja Kankaan tehtaiden siirtyminen hienopaperivalmistaja Sappille 750 miljoonan euron hintaan loppuvuodesta 2008. Sittemmin Kankaan tehdas on lopettanut toimintansa.

 

Etelä-Afrikan, EU:n ja samalla myös Suomen tavarakauppaa sääntelee lähes kokonaisuudessaan kauppa-, kehitys - ja yhteistyösopimus (Trade and Development Cooperation Agreement, TDCA, 1999) jonka avulla on purettu suurin osa EU:n ja Etelä-Afrikan tavarakaupan tulleista.

 

Suomen ja Etelä-Afrikan välillä on voimassa myös kahdenväliset investointien edistämistä ja suojaa sekä kaksinkertaisen verotuksen estämistä koskevat sopimukset.

 

Kulttuurisuhteet

Kulttuurivaihto maiden kulttuuritoimijoiden välillä on suhteellisen aktiivista.

 

Kapkaupunki seuraa Helsinkiä maailman muotoilupääkaupunkina vuonna 2014.  Monet suomalaiset toimijat kuten Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto ovat olleet aktiivisesti ja näkyvästi mukana Kapkaupungin WDC-vuoden ohjelmassa.

 

Suomalaiset, suomen kieli

Etelä-Afrikassa asuu vakituisesti noin 400 Suomen kansalaista. Suurin osa näistä asuu Gautengin ja Western Capen alueilla.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Pretoria

Päivitetty 10.1.2017

© Suomen suurlähetystö, Pretoria | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot