Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Pretoria: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Tel. +27-12-343 0275, E-post: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 29.12.2014 | Utrikesministeriet

Migri: Du kan anhålla om personbeteckning samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd

Utländska medborgare som ansöker om sitt första uppehållstillstånd kan nu samtidigt anhålla om en finländsk personbeteckning.

Tidigare var utlänningar tvungna att separat be om att bli registrerade hos magistraten efter att de fått sitt första uppehållstillstånd som beviljats av Migrationsverket eller polisen.

Lagstiftningen om registrering av utländska medborgare reviderades den 1 mars 2014, och det förnyade ansökningsförfarandet färdigställdes i november 2014.

En personbeteckning gör det
lättare att uträtta ärenden

När utlänningen får en personbeteckning samtidigt med uppehållstillståndet blir det lättare att uträtta ärenden i Finland.

Ur myndigheternas synvinkel underlättar personbeteckningen handläggningen av ärenden som gäller en viss person. Med hjälp av en personbeteckning är det lättare att söka fram uppgifter om en person i olika register, även om namnet har skrivits på olika sätt.

Sökanden måste själv
begära registrering

En utlänning kan begära registrering av sina uppgifter i befolkningsdatasystemet i samband med ansökan om uppehållstillstånd eller uppehållskort. Personbeteckning tilldelas endast personer som får ett positivt beslut på sin ansökan.

Lagändringen gäller även asylsökande som beviljas uppehållstillstånd och EU-medborgare vars uppehållsrätt registreras.

Ändringar i blanketter
och e-tjänster

I och med lagändringen får Migrationsverket och polisen rätt att registrera uppgifter i befolkningsdatasystemet.

Detta leder till ändringar i uppehållstillståndsblanketterna och i Migrationsverkets e-tjänster. Under sommaren och hösten har ämbetsverket gjort ändringar i sina system och utbildat såväl personalen vid ämbetsverket som andra myndigheter som berörs av revideringen.

Det nya registreringsförfarandet har togits i bruk i början av december 2014.

Läs mera:

Skriv ut

På andra webbplatser

Uppdaterat 29.12.2014


© Finlands ambassad, Pretoria | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter