Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Pretoria: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Tel. +27-12-343 0275, E-post: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 19.2.2015

Förhandsröstningen i Sydafrika i riksdagsvalet våren 2015

Förhandsröstningen i Sydafrika äger rum mellan den 8 och 10 april. Riksdagsvalet i Finland hålls söndagen den 19 april.

 I Sydafrika kan man förhandsrösta på 3 orter:

Durban Kl
Förhandsröstningställe Finlands honorärkonsulat
Adress 22 Silver Oak Avenue, Mount Edgecombe Old Village, Kwazulu Natal 4301
Öppet 8.4.2015 - 9.4.2015 09:00-16:00
Öppet 10.4.2015 - 10.4.2015 09:00-14:00
Telefon +27-31 502 7672
Kapstad Kl
Förhandsröstningställe Ambassads verksamhetsställe
Adress D3 Westlake Square, 1 Westlake Drive, Tokai 7495
Öppet 8.4.2015 - 9.4.2015 09:00-16:00
Öppet 10.4.2015 - 10.4.2015 09:00-14:00
Telefon +27-21 700 2800

Pretoria Kl
Förhandsröstningställe Finlands Ambassad
Adress 628 Leyds Street, Muckleneuk, Pretoria 0002
Öppet 8.4.2015 - 9.4.2015 09:00-16:00
Öppet 10.4.2015 - 10.4.2015 09:00-14:00
Telefon +27-12 343 0275

Den 22 januari 2015 fattade statsrådet beslut om förhandsröstningsställen som ska upprättas utomlands inför riksdagsvalet i april. Utrikesministeriet ansvarar för ordnandet av förhandsröstning utomlands. Finlands beskickningar och deras verksamhetsställen utgör förhandsröstningsställen. Det finns 233 röstningsställen i sammanlagt 89 olika stater.

Röstberättigad i riksdagsvalet 2015 är, oberoende boendeort, varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år.

På förhandsrötningsstället ska man styrka sin identitet med pass eller annan identitetshandling. Det lönar sig att ha med sig sin röstsedel, men det är även möjligt att rösta utan den.

Röstberättigade bosatta utomlands får en anmälan om rösträtt per post om magistraten vid personens senaste hemort i Finland har rätt adressuppgifter. 

Tilläggsinformation:

Skriv ut

Uppdaterat 19.2.2015


© Finlands ambassad, Pretoria | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter