Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Pretoria: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Tel. +27-12-343 0275, E-post: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 26.11.2015

EEP ­är Finlands bidrag till klimatarbetet

Det är möjligt att på en och samma gång bromsa in klimatförändringen och minska fattigdomen. Ett bevis på detta är miljö- och energipartnerskapsprogrammet som startats på Finlands initiativ.

Idén till miljö- och partnerskapsprogrammet togs fram på toppmötet kring hållbar utveckling i Johannesburg 2002. EEP är ett program som finansieras med medel för utvecklingssamarbete, och samtidigt också en del av Finlands finansiering för klimatarbete.  

Det programkoncept som Finland arbetade fram infördes först i de centralamerikanska länderna och utvidgades senare till Mekongområdet i Asien. I det östliga och sydliga Afrika inleddes programmet 2010.

EEP1
Elapparater fungerar med el från en trampgenerator i Rwanda. Bild: KPMG

Nu har det gjorts en studie om effekterna av 60 redan slutförda projekt i de afrikanska länderna. Resultaten är bra. Till följd av projekten har 53 300 hushåll fått möjlighet att börja använda förnybar energi. Det har skapats över 2 000 nya arbetstillfällen närmast för kvinnor och unga. Fram till slutet av juni hade utsläppen av koldioxid i atmosfären minskat med över 26 000 ton (ton CO2).

Med hjälp av programmet har man också byggt upp nätverk för förnybar energi och fört samman branschaktörer på regional nivå.

Fattigdomen minskar inte utan energi

Tillgången på energi är ett livsvillkor för att Afrika ska utvecklas. Många av de afrikanska länderna lider av kontinuerlig energibrist trots att det finns otaliga möjligheter att producera energi. Projekt som använder förnybar energi ökar tillgången på energi, skapar nya arbetstillfällen, sparar naturresurser och minskar utsläpp av växthusgaser.

Partnerskapsprogrammet erbjuder innovativa företag och institutioner en startpeng i början av verksamheten.  Med hjälp av stödet kan företagen utveckla affärsverksamheten och göra den kommersiellt hållbar.

Finansiering beviljas för projekt som förbättrar människors tillgång på energi och ökar energisäkerheten. EEP-finansieringens fokus ligger den privata sektorn, men i programmet deltar också frivilligorganisationer.

Valet av projekt sker genom öppna ansökningsomgångar där ansökningarnas kvalitet bedöms. Hittills har finansiering beviljats för 198 projekt.

Det är också viktigt att de kunskaper man fått genom projekten sprids vidare. Kunskaper och koncept fungerar som modell för andra projekt i Afrikas sydliga och östliga delar.

EEP2
Kvinnor alstrar el med en trampgenerator på landsbygden i Rwanda. Bild: Nuru Energy

Trampgeneratorer och Led-lampor

På landsbygden i Rwanda har Nuru Energy hittat en marknadsnisch: solpaneler med en trampgenerator. Systemet är helt oberoende av elnätet. Till systemet hör en trampgenerator, en 50W solpanel och en laddningsregulator.

Detta pålitliga system kan användas hela tiden på landsbygden där elproduktion ofta kräver antingen bränsle eller solsken. Batterierna kan laddas vilken tid på dygnet som helst.

Genom projektet har man lyckats sysselsätta 400 småföretagare i över 500 byar. Hittills har det sålts över 45 000 Led-lampor, målet är att fram till nästa sommar sälja 100 000 lampor med hjälp av 800 småföretagare.  

Affärsverksamheten bygger på ett koncept som går ut på att småföretagare säljer Led-lampor i byar på landsbygden och erbjuder laddningstjänster mot en liten ersättning. Dessa företagare förtjänar nu på en timme lika mycket som de tidigare förtjänade på en hel dag.

Byarna har många fördelar av trampgeneratorenergin: telefon, radio och övrig småelektronik fungerar.  Led-lampor är också billigare än fotogen som ofta används i lampor och som också är farlig och förorenar luften.  

Outi Einola-Head

EEP-programmet för östra och södra Afrika

  • Deltagare: 13 afrikanska länder: Sydafrika, Moçambique, Lesotho, Swaziland, Namibia, Botswana, Zambia, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi och Seychellerna
  • Programmets längd: fas I 2010-2013 och fas II 2013-2017
  • Finansiering: Totalfinansiering (båda faserna) 59,6 miljoner euro, Finlands andel 21,6 miljoner euro. Programmet finansieras också av Storbritannien och Österrike.

pdfResultatsrapport

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 26.11.2015


© Finlands ambassad, Pretoria | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter