Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Pretoria: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Tel. +27-12-343 0275, E-post: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 29.1.2018

Botswana: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det politiska läget i Botswana är lugnt. Allmänna säkerhetsläget är relativt gott men brottsligheten ökar. Undvik att röra dig ensam eller ute då det är mörkt. Normal vaksamhet på sin plats.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

De politiska omständigheterna i Botswana är stabila. Det allmänna säkerhetsläget i landet är relativt gott även om brottsligheten ökar. Pass och värdeföremål bör låsas in och hållas nära kroppen då man rör sig utomhus. Det är bra att ha med sig en kopia av sitt pass när man rör sig ute. Allmän vaksamhet är på sin plats. Det rekommenderas att man inte rör sig ensam ute eller åker bil efter skymningen.

I krissituationer uppmanas finska medborgare att kontakta den tyska beskickningen i Gaborone:

Embassy of the Federal Republic of Germany
Professional House, Broadhurst Mall
P.O.Box 315, Gaborone, Botswana
tel: +267 395 3143, +267 395 3806
fax: +267 395 3038

Polisens webbplats är http://www.police.gov.bw/
Nödnummer: 997 (medical), 998 (eldsvåda), 999 (polis)

Brottsligheten

Fickstölder håller på att tillta särskilt i Gaborone, Francistown och Maun.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. En stor del av landets vägnät utanför de största städerna saknar vägbeläggning och kräver fordon med fyrhjulsdrift. På landsbygden finns ingen vägskyltning, varför GPS rekommenderas för den som rör sig på egen hand. Om man rör sig med bil i glest bebyggda trakter bör man röra sig i grupper på minst två fordon, och i förväg försäkra sig om att man har tillräckligt med bränsle och vatten för nästa etapp och kontrollera reservdäckets kondition. Då man rör sig nattetid utgör åsnor och kor och andra djur som sover på vägen en särskild trafikfara.

Naturförhållanden

Naturparkerna är Botswanas stora turistattraktioner, i synnerhet Okavangodeltat och Chobes djurpark är populära resmål. Då man rör sig i parkerna måste man absolut följa de lokala reglerna. Ovarsamma turister har råkat ut för olyckor i samband med möten med vilda djur, ibland med dödlig utgång. Dagstemperaturen kan vara mycket hög i november-mars.

Hälsoläget

De hiv-positivas andel av befolkningen är mycket hög. Också andra smittsamma sjukdomar, såsom tuberkulos, förekommer relativt allmänt. Malariasmitta är möjlig. Malaria förekommer i landets norra delar, särskilt under regnperioden (november – april).

I stora städer erbjuds god men dyr sjukvård, medan den på landsbygden inte håller särskilt hög standard. Därför uppmanas man att vid behov i mån av möjlighet anlita sjukvården i Sydafrika.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Straffen för bruk och smuggling av narkotika är stränga. Homosexualitet är förbjuden i lag. Be om lov innan du fotograferar lokalbefolkningen.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

När man reser i sällskap av minderåriga barn ska man beakta att de botswanska myndigheterna kräver ett officiellt legaliserat intyg om familjeband vid gränsen. Om en minderårig person reser med endast sin ena förälder måste man ha ett skriftligt intyg av den andra föräldern. Om dokumenten saknas orsakar det problem och man kan hindras från att komma in i landet eller ombord på ett flyg. Kontrollera kraven med de botswanska myndigheterna. Botswanas ambassad i Stockholm: http://www.botswana.se

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Pretoria

628 Leyds Street, Muckleneuk
0002 PRETORIA
SOUTH AFRICA
+27 12 343 0275

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 29.1.2018


© Finlands ambassad, Pretoria | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter