Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

EEP-ohjelmalla uusiutuvaa energiaa ja työpaikkoja - Suomen suurlähetystö, Pretoria : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Puh. +27-12-343 0275, S-posti: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 14.4.2015

EEP-ohjelmalla uusiutuvaa energiaa ja työpaikkoja

Energia- ja ympäristökumppanuusohjelma (EEP, Energy and Environment Partnership) käynnistyi vuonna 2010 eteläisessä ja Itä-Afrikassa. Suomen, Ison-Britannian ja Itävallan rahoittama ohjelma tarjoaa rahoitusta uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta edistäville hankkeille 13 kumppanimaassa. Ohjelman yhdestoista hakukierros on juuri päättynyt (13.4.2015).

Mosambik EPP rahoitus
Mosambikissa valmistetaan uusia energiatehokkaita helloja. EEP on tukenut muun muassa Kulima-nimistä kansalaisjärjestöä Maputon lähistöllä. Kuva: Päivi Lehtonen

Energia ja sen saatavuus ovat keskeisiä kysymyksiä Afrikassa. Useat maat kärsivät jatkuvasta energiapulasta, vaikka potentiaalia energian tuotannolle on runsaasti. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä hankkeilla voidaan parantaa energian saatavuutta, synnyttää uusia työpaikkoja sekä säästää luonnonvaroja ja vähentää kasvihuonepäästöjä.

EEP-ohjelman syksyllä 2013 käynnistyneessä toisessa vaiheessa on hankkeille tarjolla rahoitusta lähes 30 miljoonaa euroa. Suomen osuus kokonaisbudjetista on 12,5 miljoonaa euroa.

Ohjelman yhdestoista hakukierros hankerahoitukselle on juuri päättynyt, hakukierros sulkeutui 13. huhtikuuta kello 11 Suomen aikaa.

Energian kulutus ja päästöt vähenevät

Vuodesta 2010 lähtien EEP on rahoittanut yli 150 hanketta Afrikassa. Erityisen hyviä tuloksia on saavutettu energian säästössä, työpaikkojen syntymisessä,  yksityisen rahoituksen kasvussa ja kotitalouksien energian saatavuuden parantamisessa.

Hankkeet ovat keskittyneet kolmelle eri sektorille: aurinkovoimaan, biokaasuun ja biomassaan.

Energian säästön osalta EEP:n toisen vaiheen tavoitteeksi on asetettu 6 000 megawattituntia. Saavutettu säästö on kuitenkin ollut jo vuoden 2014 loppuun mennessä yli nelinkertainen, lähes 27 000 megawattituntia. Samalla on saatu myös huomattavia vähennyksiä hiilidioksidipäästöihin. Tähän mennessä vähennykset ovat olleet reilut 25 000 tonnia.

Energiatehokkuuden parantuminen tuo säästöjä myös kotitalouksille. Kerosiinin ja parafiinin kulutus on vähentynyt, ja tilalle on tullut edullisempia ja puhtaampia energianlähteitä.

Aurinkopaneeleilla saadaan sähköverkon ulkopuolella oleviin talouksiin uusiutuvaa energiaa, ja energiatehokkaammat liedet vähentävät kulutusta ja päästöjä.

Hankkeilla on tähän mennessä parannettu sähköverkon ulkopuolisen puhtaan energian saantia runsaassa 50 000 kotitaloudessa, joista osalla ei aikaisemmin ole ollut lainkaan sähköä käytössään.

Vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan

Hellojen valmistus Mosambik
Vuodesta 2010 lähtien EEP on rahoittanut yli 150 hanketta Afrikassa. Erityisen hyviä tuloksia on saavutettu esimerkiksi työpaikkojen syntymisessä. Kuva: Päivi Lehtonen

Uudet energiaratkaisut ovat synnyttäneet myös työpaikkoja. Vuoden 2014 loppuun mennessä kokoaikaisia työpaikkoja oli syntynyt jo lähes 2 300.

Tyypillisiä hankkeiden kautta syntyviä töitä ovat muun muassa liesien valmistus ja asennus, aurinkopaneelien asennus ja huolto sekä asiakaspalvelutehtävät.

Hankkeet ovat onnistuneet myös saamaan yli 20 miljoonaa euroa yksityistä rahoitusta. EEP-hankkeilla on myös heijastusvaikutuksia koko yhteiskuntaan.

Parempi energian saatavuus hyödyttää esimerkiksi sairaaloita ja kouluja ja mahdollistaa pidemmät aukioloajat myös yrityksille. Parempi valaistus auttaa iltaisin läksyjä tekeviä koululaisia.

Kotitalouksissa ruuanlaittoon ja polttoaineen hakemiseen kuluva aika on vähentynyt. Myös tietoisuus uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta on kasvanut.

Tavoitteet korkeammalle

EEP on osoittautunut menestyksekkääksi ohjelmaksi, ja sen tavoitteita onkin tarpeen päivittää. Tämä huomioidaan ohjelman väliarviossa, joka on suunniteltu toteutettavaksi tänä vuonna.

Ohjelmassa on mukana 13 kumppanimaata, mutta toistaiseksi suurin osa hankkeista on keskittynyt Keniaan, Etelä-Afrikkaan ja Tansaniaan. Tässä on kuitenkin tapahtunut jo tasaantumista.

Toisen vaiheen on määrä kestää vuoteen 2017. EEP-ohjelman rahoittamat hankkeet tarjoavat myös hankekauden jälkeen varteenotettavia mahdollisuuksia suomalaisyrityksillekin.

Marjut Partanen
Kirjoittaja työskentelee ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osastolla.

Tulosta

Muualla verkossa

Päivitetty 14.4.2015


© Suomen suurlähetystö, Pretoria | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot