Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Sydafrika: resemeddelande - Finlands ambassad, Pretoria : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Tel. +27-12-343 0275, E-post: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 4.12.2017

Sydafrika: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Den höga brottsligheten i Sydafrika är ett problem för turismen. Var ständigt på din vakt då du rör dig ute. Var försiktig också i trafiken.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

När det gäller de politiska förhållandena är Sydafrika relativt stabilt. Strejker och demonstrationer är vanliga. Undvik stora folksamlingar. Polisens allmänna nödnummer är 10111 och 112 när man ringer från en mobiltelefon. Polisens webbplats: http://www.saps.gov.za

Särskilda säkerhetsrisker

På grund av våldsamhet särskilt i närheten av Kapstaden, besök inte kåkstäder (township) på egen hand.

Brottsligheten

Den stora brottsligheten i landet är ett problem för turismen. Rån, våldtäkter, bilkapningar och fickstölder är vanliga. Största delen av våldsbrotten sker ändå i townshipsen, dit få reser. Främlingsfientliga demonstrationer och främlingsfientligt våld har förekommit, i synnerhet i städerna Durban och Johannesburg. Var hela tiden på din vakt då du rör dig utomhus.

Undvik att röra dig ensam och i obekanta trakter, i synnerhet efter skymningen. Undvik att åka bil när det är mörkt om det inte är absolut nödvändigt. När man kör bil lönar det sig att alltid låsa dörrarna. Håll pengar, pass och värdeföremål inlåsta (inte i bilen!) och inpå kroppen utomhus. Butiker har rånats i flera köpcentrum under den livligaste kommersen. Även kunder har hamnat i skottlinjen. Det har också förekommit stölder på golfbanor, så det lönar sig inte att lämna sin egendom obevakad för ens en stund i till exempel golfkärran.

Var särskilt försiktig på flygplatser, i synnerhet i Johannesburg och Kapstaden. Använd väletablerade och kända transport-/resebolag för resor till och från flygplatsen. Detta mot bakgrund av att det har inträffat väpnade rån mot resenärer från OR Tambo till deras hotell eller hem.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Sydafrika har vänstertrafik. I trafiken bör man vara uppmärksam, det förekommer mycket olyckor. Håll bildörrarna låsta. Undvik att stanna i onödan på landsvägarna och släpp inte in obekanta personer i bilen. Trots att bilbeståndet i genomsnitt är på hög nivå och vägarna i gott skick förekommer bilar i dåligt skick, berusade chaufförer, chaufförer utan körkort eller försäkringar, som orsakar risksituationer i trafiken. Man fäster numera större uppmärksamhet vid rattfylleri och överhastighet.

Även minibussar som stannar på motorvägen och tar upp passagerare orsakar farliga situationer, liksom fotgängare som rör sig på motorvägen, särskilt efter skymningen.

Naturförhållanden

Sydafrika är ett naturskönt land och klimatet är behagligt året om. Under vintermånaderna kan nätterna vara kalla. Regnperioden omfattar såväl Kapstadens vinterregn som Pretorias sommarregn, då regnskurarna kan vara kraftiga och åskvädren häftiga, framför allt i Pretoria och Johannesburg (Highveld).
Då man rör sig i naturparkerna bör man absolut följa reglerna.

Då man simmar i oceanen ska man vara särskilt försiktig, eftersom undervattensströmmarna kan vara mycket starka och föra simmare med sig.

Hälsoläget

När du tecknar en reseförsäkring är det bra att tänka på att de privata sjukhusen vanligtvis kräver betalning så fort man anländer till sjukhuset. Vården i de allmänna sjukhusen är vanligen sämre än i de privata. Om man anländer till Sydafrika från ett område där det förekommer gula febern eller mellanlandar i ett sådant område innan man anländer, krävs intyg på att man fått vaccin mot gula febern minst 10 dagar innan man anländer. Regeln följs noggrant.

Det finns många hiv-positiva människor bland befolkningen och man bör absolut undvika att bete sig så att man utsätter sig för smittorisk. Malaria förekommer framför allt under regnperioden i landets nordöstra delar, nationalparken Kruger inkluderad. Det är skäl att diskutera malariaprofylax med researrangören eller en läkare. Också andra smittosamma sjukdomar, såsom tuberkulos, förekommer relativt allmänt. En tuberkulos som är motståndskraftig mot medicinering har spritts i hela landet. De som insjuknat har dött. Tuberkulosformen i fråga har tills vidare spritts främst inom den hiv-positiva befolkningen.

Kranvattnet är drickbart som sådant och av mycket god kvalitet, även om tyfus kan förekomma lokalt i samband med kraftiga regn.

Storstädernas internationella sjukhus och deras tjänster är av mycket hög kvalitet.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Den som reser med ett minderårigt barn bör beakta att de sydafrikanska myndigheterna kräver ett officiellt legaliserat intyg över familjeband när man anländer till landet, och om barnet reser med endast sin ena vårdnadshavare krävs ett skriftligt intyg av den andra vårdnadshavaren. Myndigheterna följer denna regel noggrant. Om intyg saknas orsakar det problem och det kan vara ett hinder för att komma ombord på ett flyg eller in i landet.

Exakta inresekrav bör kontrolleras vid en sydafrikansk myndighet. Du hittar ytterligare information på webbplatserna nedan. Du kan också vända dig till Sydafrikas ambassad i Helsingfors.

Sydafrikas ambassad i Helsingfors http://www.southafricanembassy.fi
Sydafrikas inrikesministerium http://www.home-affairs.gov.za

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Pretoria

628 Leyds Street, Muckleneuk
0002 PRETORIA
SOUTH AFRICA
+27 12 343 0275

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 4.12.2017


© Finlands ambassad, Pretoria | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter