Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Historia - Suomen suurlähetystö, Pretoria : Suurlähetystö : Historia

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Puh. +27-12-343 0275, S-posti: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Historia

Suomen ja Etelä-Afrikan väliset suhteet

Poliittiset suhteet

Suomella on ollut diplomaattiset suhteet Etelä-Afrikan kanssa yli viidenkymmenen vuoden ajan. Suhteiden läheisyys on kuitenkin vaihdellut poliittisen tilanteen mukaisesti. Suomi vaikutti aktiivisesti apartheidin kaatamiseksi ja osallistui kauppasaartoon vuosina 1987-1991. Virallisten suhteiden aktiivinen jälleenrakennus alkoi vuonna 1994 järjestettyjen ensimmäisten demokraattisten vaalien jälkeen. Tämän tuloksena poliittinen vuoropuhelu on tiivistynyt, kauppavaihto on kasvanut ja läheinen kehitysyhteistyösuhde solmittu.

Pääministeri Lipposen ja presidentti Mbekin vuoden 2000 ja vuoden 2002 tapaamisten tuloksena annettuihin julkilausumiin (yhteispohjoiset Skagen Declaration ja Molde Declaration sekä kahdenvälinen Declaration of Intent) on kirjattu tavoitteeksi kahdenvälisen yhteistyön, poliittisen ja taloudellisen vuorovaikutuksen tiivistämisen lisäksi alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Kahdenvälinen aiesopimus pitää sisällään säännölliset yhteistyöneuvottelut, asiantuntija- ja ministeritapaamisia sekä vuosittaisen ulkoministeritapaamisen.

Taloudelliset suhteet

YK:n Etelä-Afrikkaa koskevan kauppasaarron päättymisen jälkeen Suomen ja Etelä-Afrikan kauppa on kasvanut nopeasti. Etelä-Afrikan poliittinen vakaus, yhteiskunnallinen uudistuskehitys sekä ulkomaankaupan vapauttaminen ja kaupan esteiden poistuminen ovat laajentaneet suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuuksia eteläiseen Afrikkaan.

Kehitysyhteistyösuhteet

Suomen ja Etelä-Afrikan välinen kehitysyhteistyö alkoi vuonna 1995, jolloin Suomen hallitus päätti tukea Etelä-Afrikan siirtymistä apartheid -järjestelmästä demokratiaan. Avun jatkamisesta sovittiin silloisen pääministeri Lipposen ja presidentti Mbekin välillä 1998. Maiden välisen kehitysyhteistyön päämäärät ovat köyhän väestönosan voimavarojen kehittäminen, demokratian, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien vahvistaminen sekä ympäristöuhkien torjuminen

Kulttuurisuhteet

Suomen ja Etelä-Afrikan välinen rikas kulttuuritoiminta nykyisessä muodossaan perustuu pitkälti presidentti Nelson Mandelan Shuttle-99 aloitteelle, joka tähtäsi demokraattisen Etelä-Afrikan ja Pohjoismaiden välisten kulttuurisuhteiden kehittämiseen. Tukea kulttuurille on kanavoitu sekä kehitysyhteistyön että kulttuuriyhteistyön projektien kautta. Suurlähetystön kulttuuriohjelma on vuosien varrella sisältänyt laajan kirjon suomalaistaiteilijoiden vierailuja ja muuta ohjelmaa suomalaisen kulttuurin tunnetuksi tekemiseksi Etelä-Afrikassa.

Suomen edustustopäälliköt Etelä-Afrikassa

Helge von Knorring, asiainhoitaja 1949-1952
Armas Yöntilä, asiainhoitaja 1952-1957
Hans Ruben Martola, asiainhoitaja 1957-1964
Tauno Nevalainen, asiainhoitaja 1964-1969
Jaakko Lyytinen, asiainhoitaja 1969-1971
Kurt Uggeldahl, asiainhoitaja 1971-1974
Kari Härkönen, asiainhoitaja 1974-1977
Juha Puromies, asiainhoitaja 1977-1980
Pertti Kaukonen, asiainhoitaja 1980-1984
Erik Hagfors, asiainhoitaja 1984-1988
Hannu Mäntyvaara, asiainhoitaja 1988-1990
Hannu Uusi-Videnoja, asiainhoitaja 1990-1991, va. asiainhoitaja 1991
Björn Ekblom, suurlähettiläs 1991-1995
Tapani Brotherus, suurlähettiläs 1995-2000
Kirsti Lintonen, suurlähettiläs 2000-2005
Heikki Tuunanen, suurlähettiläs 2005-2009
Tiina Myllyntausta, suurlähettiläs 2009-2012
Petri Salo
suurlähettiläs 2012-2016
Kari Alanko, suurlähettiläs 2016-

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.12.2016


© Suomen suurlähetystö, Pretoria | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot