Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö Pretoriassa - Suomen suurlähetystö, Pretoria : Palvelut suomalaisille

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Puh. +27-12-343 0275, S-posti: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen suurlähetystö Pretoriassa

Asiakaspalvelu

 • ma-to 8.30-12.00
 • Puh. +27-12-343 0275
  Päivystyspuh: +358 9 1605 5555

Suomen suurlähetystö Pretoriassa palvelee passi-, viisumi-, oleskelulupa- ja kansalaisuusasioissa sekä muissa konsulipalveluissa. Suosittelemme tekemään ajanvarauksen.

Suurlähetystön konsuliyksikkö avustaa hädänalaiseen asemaan joutuneita Suomen kansalaisia, ohjaa Suomen viranomaisten palveluja ja yksityisen ihmisen oikeusturvaa koskevissa asioissa sekä neuvoo asemamaan viranomaisten toiminta- ja menettelytavoista.

Konsuliyksikkö palvelee Suomen viranomaisena mm. passiasioissa, notaari- ja määrämuotoisia oikeustoimia koskevissa asioissa sekä ulkomaan kansalaisten osalta maahantulolupa-asioissa. Muita Suomen viranomaisia avustetaan esimerkiksi kansalaisuus-, väestörekisteri-, asevelvollisuus- ja perheoikeudellisissa asioissa sekä ennakkoäänestyksen järjestämisessä.

Ajokortti

Etelä-Afrikan ajokortin saa vain maassa pysyvällä oleskeluluvalla (permanent residence permit) asuva ulkomaalainen. Tilapäisellä luvalla (temporary residence permit) oleskelevalla tulisi olla suomalaisen ajokortin lisäksi englannin kielinen todistus ajo-oikeudestä (käytännössä käännös ajokortista) tai kansainvälinen ajokortti.
Edustustolla ei ole toimivaltaa todistaa oikeaksi suomalaisia ajokortteja. Toimivaltainen viranomainen asiassa on Liikenteen turvallissusvirasto eli Trafi. Todistus ajo-oikeudesta on tilattavissa internetin kautta hakusanalla "ajokorttiostepyyntö". 

Pyydämme kääntymään Trafin tai Ajovarman puoleen ajokortteihin liittyvissä asioissa. Suurlähetystöt eivät ole enää toimivaltaisia ajokorttien suhteen.

Henkilökortti

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa. Kortti annetaan 10 vuodeksi (sähköinen henkilökortti 3 vuodeksi), ja sitä voi käyttää passin sijasta kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, San Marinossa ja Pohjoismaissa. Henkilökortteja voi hakea myös suurlähetystöjen kautta 2017 alusta lähtien.

Notaari- ja legalisointiasiat

Suomen suurlähetystö voi Suomen lainsäädännön mukaisesti hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti. Näitä ovat mm.

 • Allekirjoitusten oikeaksi todistaminen (henkilöllisyystodistus esitettävä)
 • Asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen (alkuperäinen asiakirja esitettävä)
 • Isyyden tunnustamislausuman vastaanottaminen
 • Elossaolotodistuksen antaminen (henkilöllisyystodistus esitettävä)

Useissa maissa riittää ns. apostille -todistus (Haagin apostille) osoitukseksi asiakirjan aitoudesta. Suomessa todistuksen saa mm. julkiselta notaarilta. Etelä-Afrikan tasavallassa todistuksen antaa paikallinen ulkoministeriö. Muita asiakirjan laillistamistoimenpiteitä ei vaadita. Suomen suurlähetystö tai konsulaatit eivät voi antaa apostille -todistuksia.

Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Yksityishenkilöiden virkatodistus- ja osoitetiedustelut pyydetään lähettämään Suomen ulkoministeriön kirjaamoon. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät ulkoministeriön sivuilta. Vastauksen saaminen Etelä-Afrikan paikallisviranomaisilta saattaa kestää kuukausia.

Vihkiminen

 • Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä
 • Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä, ks. myös osoitteesta www.maistraatti.fi kohta vihkiminen
 • Ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta tulee tehdä ilmoitus Suomen väestörekisteriin. Ilmoitus jätetään Suomen suurlähetystöön. Tällöin on esitettävä vihkitodistus, jossa on apostille -todistus.
 • Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Todistuksen saa sen paikkakunnan maistraatista/ seurakunnasta, missä viimeksi oli Suomessa kirjoilla. Poissaolevissa rekistereissä olevat, ulkomailla asuvat voivat kääntyä paikallisen notaarin puoleen. Todistukseen kannattaa myös pyytää apostille -todistus maistraatilta, jotta ulkomaan vihkivä viranomainen sen hyväksyisi.
Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 11.9.2017


© Suomen suurlähetystö, Pretoria | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot